Proizvodnja pesticida i drugih agrohemijskih proizvoda

Proizvodnja pesticida i drugih agrohemijskih proizvoda

[20.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[24.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti