Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje

Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje

[20.41] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[24.510] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti