Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata

Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata

[20.42] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[24.510, 24.520] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti