Proizvodnja eksploziva

Proizvodnja eksploziva

[20.51] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[24.610, 36.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti