Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa

Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa

[22.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti