Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma za vozila

Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma za vozila

[22.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[25.110, 25.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti