Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

[22.19] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[19.301, 19.302, 25.130, 36.620, 36.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti