Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa

Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa

[22.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[25.210] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti