Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa

Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa

[22.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[25.220] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti