Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo

Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo

[22.23] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[25.230, 36.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti