Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa

Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa

[22.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[19.301, 19.302, 25.240, 36.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti