Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke proizvode od stakla

Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke proizvode od stakla

[23.19] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.150] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti