Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

[23.32] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti