Proizvodnja keramičkih proizvoda za domaćinstvo i ukrasnih predmeta

Proizvodnja  keramičkih  proizvoda  za  domaćinstvo i ukrasnih predmeta

[23.41] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.210] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti