Proizvodnja kreča i gipsa

Proizvodnja kreča i gipsa

[23.52] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.520, 26.530] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti