Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo

Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo

[23.61] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.610] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti