Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa

Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa

[23.69] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.660] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti