Rezanje, oblikovanje i obrada kamena

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena

[23.70] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.700] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti