Hladno oblikovanje i profiliranje

Hladno oblikovanje i profiliranje

[24.33] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[27.330, 28.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti