Hladno vučenje žice

Hladno vučenje žice

[24.34] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[27.340] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti