Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

[25.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti