Proizvodnja vrata i prozora od metala

Proizvodnja vrata i prozora od metala

[25.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti