Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha

Kovanje, presovanje, štancanje  i valjanje metala; metalurgija praha

[25.50] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti