Površinska obrada i prevlačenje metala

Površinska obrada i prevlačenje metala

[25.61] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.510] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti