Mašinska obrada metala

Mašinska obrada metala

[25.62] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.520] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti