Proizvodnja čeličnih buradi i sličnih posuda od čelika

Proizvodnja čeličnih buradi i sličnih posuda od čelika

[25.91] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.710] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti