Proizvodnja ambalaže od lakih metala

Proizvodnja ambalaže od lakih metala

[25.92] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.720] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti