Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga

Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga

[25.93] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.730, 28.740] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti