Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.

Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.

[25.99] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[27.430, 28.750, 31.620, 36.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti