Proizvodnja elektroničkih komponenata

Proizvodnja elektroničkih komponenata

[26.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[24.660, 31.100, 31.200, 31.300, 32.100, 32.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti