Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju

Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju

[26.40] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[32.300, 36.500] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti