Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

[26.70] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[32.300, 33.200, 33.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti