Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije

Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije

[27.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[31.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti