Proizvodnja baterija i akumulatora

Proizvodnja baterija i akumulatora

[27.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[31.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti