Proizvodnja električne opreme za rasvjetu

Proizvodnja električne opreme za rasvjetu

[27.40] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[31.500, 31.610, 31.620] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti