Proizvodnja ostale električne opreme

Proizvodnja ostale električne opreme

[27.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.430, 31.200, 31.300, 31.620, 32.100] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti