Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme (osim proizvodnje računara i periferne opreme)

Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme (osim proizvodnje računara i periferne opreme)

[28.23] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[30.010, 32.300, 36.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti