Proizvodnja ostalih mašina za opće namjene, d. n.

Proizvodnja ostalih mašina za opće namjene, d. n.

[28.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.240, 29.430, 33.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti