Proizvodnja ostalih alatnih mašina

Proizvodnja ostalih alatnih mašina

[28.49] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.620, 29.430, 31.620] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti