Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica

Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica

[29.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[34.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti