Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila

Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila

[29.32] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[34.300, 36.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti