Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore

Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore

[31.01] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[35.500, 36.110, 36.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti