Proizvodnja kuhinjskog namještaja

Proizvodnja kuhinjskog namještaja

[31.02] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[36.110, 36.130] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti