Proizvodnja ostalog namještaja

Proizvodnja ostalog namještaja

[31.09] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[36.110, 36.140] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti