Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda

Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda

[32.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[33.500, 36.220] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti