Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

[32.13] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[33.500, 36.610] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti