Proizvodnja igara i igračaka

Proizvodnja igara i igračaka

[32.40] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[36.500] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti