Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora

[32.50]  Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[24.420, 25.130, 29.240, 33.100, 33.200, 33.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti