Proizvodnja metli i četaka

Proizvodnja metli i četaka

[32.91] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[36.620] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti