Ostala prerađivačka industrija, d. n.

Ostala prerađivačka industrija, d. n.

[32.99] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[18.100, 18.242, 19.200, 20.510, 20.521, 22.110, 25.130, 25.240, 28.750, 33.100, 36.400, 36.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti